Osnovni podaci o firmi• pun naziv pravnog subjekta: Recka-20
• adresa: Vladike Njegoša 28, Kanjiža
• delatnost i šifra delatnosti: Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće, 1392
• matični broj: 65951673
• poreski broj: 112210301
• web adresa: reckashop.com
• kontakt telefon: +381642498118
• kontakt e-mail: recka@reckashop.com

Shopping Cart