Politika reklamacija

U slučaju reklamacije možete se obratiti na mail recka@reckashop.com

Podaci za utvrđivanje identiteta preduzetničke radnje: matični broj 65951673, PIB: 113310301; kontakt telefon:+381642498118

Shopping Cart